REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA ROZPOCZĘTA

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA ROZPOCZĘTA

IMG 7342

Zapraszamy na studia II stopnia w WSEiZ na kierunkach:

W semestrze letnim (od marca) oferujemy Państwu studia II-go stopnia oraz studia I stopnia w języku angielski.
Rekrutacja na studia zaczynające się od marca rozpoczęła się 15 stycznia 2016 r. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja to krótki proces! Wystarczy 1 wizyta w Rektoracie WSEIZ!

 • 1Rekrutacja on-line

 • 2Złóż dokumenty

  w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz uczelniany,
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku starych matury),
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • dwa aktualne i podpisane zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Ochrona Środowiska (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie),
  • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem.
 • 3Podpisz umowę
  i dokonaj wpłaty

  • Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu podpisania umowy) na konto bankowe WSEiZ 43103015080000000800611008.
  • Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia (zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
dsf

 

Informacje telefoniczne o zasadach rekrutacji udzielane są w Rektoracie WSEiZ pod numerami: 22 825 80 34/35

Rektorat WSEiZ czynny jest w godzinach:

Poniedziałek 08.00 – 18.00
Wtorek 08.00 – 16.00
Środa 08.00 – 16.00
Czwartek 08.00 – 16.00
Piątek 08.00 – 16.00
Sobota 08.00 – 16.00
Niedziela 08.00 – 14.00

Uwaga!
W przypadku, gdy skończą się wolne miejsca na wybrany przez kandydata kierunek studiów, a kandydat dokona wpłaty, WSEiZ zwraca wszystkie opłaty uiszczone przed zapisem.

 

Regulamin zasad i warunków przyjęć na I rok studiów na rok akademicki 2015/2016

Opłaty za studia I i II stopnia

Wzór umowy

Przeniesienie z Innych Uczelni

Udostępnij wpis: