PROF. WSEIZ MAREK GROMIEC UHONOROWANY NAGRODĄ SPECJALNĄ AQUARINA

PROF. WSEIZ MAREK GROMIEC UHONOROWANY NAGRODĄ SPECJALNĄ AQUARINA

Gromiec W dniu 10 września 2012 r. Zarząd Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) oraz SEEN Techologie podczas Uroczystej Gali XII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód” uhonorował nagrodą specjalną AQUARINA Prof. WSEiZ Marka Gromca.

Statuetka AQUARINA została przyznana Prof. WSEiZ Markowi Gromcowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczące problematyki zaopatrzenia i technologii wody. Profesor jest laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych nagród. Zasiada m. in. w Krajowej Radzie Gospodarki Wodnej, jest członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz stałym doradcą parlamentarnym z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej Sejmu RP.

Nagroda specjalna AQUARINA przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, istotny wkład osobisty w rozwój nauk, osiągnięcia dydaktyczne, wdrożenia innowacyjne, jak i aktywność zawodową oraz społeczną na rzecz środowiska. Ta prestiżowa nagroda wręczana jest wybitnym przedstawicielom środowiska naukowego i inżynierskiego.

Udostępnij wpis: