NOWE UMOWY W ERASMUS+!

NOWE UMOWY W ERASMUS+!

IMG 7342

W listopadzie władze Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie podpisały kolejną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+ z The Superior Design School of Murcia w Hiszpanii.

Do nowej uczelni partnerskiej możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ mają studenci następujących kierunków studiów:
• Architektura wnętrz – studia I stopnia,
• Wzornictwo – studia I stopnia.
Do uczelni w Murcii mogą również wyjechać wykładowcy WSEiZ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów jak i pracowników WSEiZ, uczelnia rozszerzyła dotychczasową umowę z University of Applied Sciences Düsseldorf w Niemczech. Do tej uczelni mogą teraz wyjechać nauczyciele akademiccy oraz studenci kierunków studiów takich jak:
• Architektura – studia I i II stopnia,
• Architektura wnętrz – studia I i II stopnia,
• Wzornictwo – studia I stopnia.

Zachęcamy do udziału w programie!

Więcej informacji na temat wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajduje się tutaj bądź
u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+, email: erasmus@wseiz.pl, tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131, pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa.

Udostępnij wpis: