MYŚLISZ O ZAŁOŻENIU WŁASNEGO BIZNESU? PRZECZYTAJ TO!

MYŚLISZ O ZAŁOŻENIU WŁASNEGO BIZNESU? PRZECZYTAJ TO!

IMG 7342

Chcesz założyć własną firmę (nawet jednoosobową), a nie masz pieniędzy, by zacząć? Chcesz pójść na studia dyplomowe czy specjalistyczny kurs, a przerażają Cię koszty? Nie martw się, jest szereg możliwości, by zdobyć pieniądze. Istnieje wiele projektów unijnych, dzięki którym otworzą się przed Tobą możliwości założenia biznesu lub dalszego kształcenia się. 

Oto kilka z nich:

I Pożyczki na założenie lub rozwijanie własnej działalności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

1. Stowarzyszenie „Radomskie centrum Przedsiębiorczości” udziela pożyczek w ramach projektu „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w województwie mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”.

Więcej: www.pozyczkinafirme.pl

2. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości udziela pożyczek w ramach projektu: „Gotówka na start”.

 Więcej: www.kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/gotowka-na-start

Zasady przyznawania obu pożyczek:

– kwota: do 50 000 zł

– oprocentowanie 0,5% w skali roku

– okres: do 60 miesięcy z karencją spłaty kapitału: do 12 miesięcy

– pożyczkę otrzyma: osoba fizyczna zamieszkała na terenie woj. mazowieckiego i nie prowadząca działalności gospodarczej od 12 miesięcy

– jest skierowana do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo jak i zatrudnionych

– pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne (zakup maszyn, urządzeń, remont), obrotowe (zakup towarów materiałów, bieżąca działalność), inwestycyjno-obrotowe

Przy udzielaniu pożyczki nie ma opłat i prowizji z tytułu udzielenia.

 

II WSPARCIE NA STARCIE. Pożyczki na założenie własnej działalności udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krótko o pożyczce na podjęcie działalności gospodarczej z programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”:

– kwota: do 80 000 zł

– oprocentowanie 0,44% w skali roku

– okres spłaty: 7 lat z karencją do 1 roku

– pożyczka przeznaczona jest dla osób nie zatrudnionych i nie wykonujących inną pracę zarobkową

– pożyczka przeznaczona jest dla osób: bezrobotnych lub studentów ostatniego roku lub absolwentów szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia/uzyskania tytułu zawodowego

– dotyczy osób z całej Polski, nie tylko z woj. mazowieckiego

Biura w woj. mazowieckim, gdzie można składać wnioski: Siedlce, Sokołów Podlaski, Warszawa, Węgrów. Więcej info: www.wsparciewstarcie.bgk.pl

 

III Dotacje na założenie własnej działalności:

1. Dotacje dla osób poniżej 30 roku życia, które się nie uczą i nie pracują, a planują rozpoczęcie własnej działalności udzielane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działania 1.1, 1.2, 1.3

Informacje na stronie Ministerstwa Rozwoju [link].

2. Dla osób po 30 roku życia

Dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych właściwych dla danego województwa. Informacje na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy.

3.      Dofinansowanie na założenie firmy innowacyjnej dla osób poniżej 35 roku życia, mających innowacyjny pomysł na biznes, chcących otworzyć firmę we wschodniej Polsce (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).

www.platformystartowe.gov.pl, www.popw.parp.gov.pl

IV Pożyczki na kształcenie

Pożyczki na kształcenie to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka  z możliwością częściowego umorzenia) wynosząca od 600 do 100 000 zł.

Główne informacje:

– pożyczkę można przeznaczyć na: studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (z wyjątkiem studiów I, II i III stopnia)

– pożyczka jest nieoprocentowana i bez żadnych kosztów i prowizji

– pożyczki są spłacane w miesięcznych ratach – minimalna ilość rat 12, maksymalna 36

– istnieje możliwość 20-25% umorzenia kwoty pożyczki

– osoby, które chcą otrzymać pożyczkę muszą posiadać zdolność do jej spłaty

– ze środków pożyczki mogą być pokrywane tylko koszty kształcenia (bez kosztów dojazdu, noclegów itp.)

Więcej: inwestujwrozwoj.pl

Udostępnij wpis: