KONKURS PSDZ NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ZAKRESU DACHÓW ZIELONYCH I ŻYJĄCYCH ŚCIAN

KONKURS PSDZ NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ZAKRESU DACHÓW ZIELONYCH I ŻYJĄCYCH ŚCIAN

IMG 7342


W imieniu Organizatora, zapraszamy studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, którzy w swoich pracach inżynierskich/licencjackich lub magisterskich poruszają szeroko pojętą problematykę zielonych dachów lub żyjących ścian do udziału w I konkursie PSDZ na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian.

Wraz z gęstniejąca zabudową miast ubywa przestrzeni dla terenów zieleni. Rozwiązaniem integrującym zabudowania z zielenią są żyjące ściany i zielone dachy, dzięki którym można przeznaczyć dla zieleni powierzchnie, które dotychczas były dla niej niedostępne.

Oprócz tego zielone dachy i żyjące ściany pełnią wiele ważnych funkcji ekosystemowych w miastach, a ze względu na potrzebę adaptacji do zmian klimatycznych ich promocja w Polsce staje się pilnym zadaniem.

Rosnące zainteresowanie tą tematyką widać również w licznych pracach dyplomowych, zarówno na poziomie inżynierskim i licencjackim, jak i magisterskim.

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” postanowiło docenić prace dotyczące tego ważnego zagadnienia, ponieważ jest ono związane z podstawowym profilem działalności PSDZ.

Nadsyłane prace będą oceniane przez zespół ekspertów pod kątem zawartości merytorycznej, poprawności projektowej, oryginalności oraz innych kryteriów (dostosowanych do rodzaju dyplomu), które pozwolą na wyłonienie laureatów konkursu w możliwie najbardziej obiektywny i rzetelny sposób.

Więcej infrmacji na STRONIE ORGANIZATORA.

Udostępnij wpis: