III Konferencja „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”

Konferencja
Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Konferencji Naukowej „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu” oraz skorzystania z możliwości odwiedzenia Stacji Polarnej UAM „Petuniabukta” w sezonie letnim 2023.

Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych podlega ciągłym przemianom, zarówno pod wpływem procesów naturalnych, jak i antropogenicznych. Ingerencja człowieka w obszarach polarnych, ma coraz większe znaczenie na ich kształtowanie i rozwój. Obszary polarne stymulują również globalne zmiany klimatu.

Proponowany problem konferencji określony został w temacie „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”, dla podkreślenia znaczenia badań polarnych w rozpoznaniu przyczyn i mechanizmów zmian klimatu i ich wpływu na środowisko przyrodnicze wysokiej Arktyki. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań realizowanymi w obszarach polarnych. Możliwość omówienia tych zagadnień bezpośrednio w terenie będzie także okazją do dyskusji fundamentalnych zagadnień mechanizmu kształtowania i rozwoju obszarów polarnych i ich miejsca w współczesnym rozwoju świata.

Uczestnicy konferencji mają okazję uczestniczyć w jednym z 2 bloków sesji terenowych odbywających się na Spitsbergenie w terminach:

I blok sesji 21 – 31 lipca (11 dni) oraz II blok sesji 29 lipca – 7 sierpnia (10 dni)

Ramowy program konferencji:

  • Dzień 1 – transport uczestników z Warszawy na Spitsbergen
  • Dzień 2 – sesja terenowa „Krajobrazy miejskie w Arktyce I – działalność człowieka w obszarach polarnych na przykładzie Longyearbyen, stolicy Spitsbergenu”
  • Dzień 3 – transport uczestników statkiem z Longyearbyen do Pyramiden; sesja terenowa „Krajobrazy miejskie w Arktyce II – działalność człowieka w obszarach polarnych na przykładzie Pyramiden, opuszczonego miasta górniczego”
  • Dzień 4 – sesja terenowa „Wpływ człowieka na geoekosystemy glacjalne Arktyki na przykładzie lodowca Bertil”
  • Dzień 5 – sesja terenowa „Strefy morenowe lodowców wysokiej Arktyki na przykładzie lodowca Sven”
  • Dzień 6 – sesja terenowa „Doliny polodowcowe centralnego Spitsbergenu – geologia, formy ukształtowania terenu, osady na przykładzie doliny Ebba”
  • Dzień 7 – sesja terenowa „Geoekosystemy jeziorne w Arktyce na przykładzie jeziora Blue Lake”
  • Dzień 8 – sesja terenowa „Ginące lodowce – przekształcenia krajobrazów w dolinie Elsa”
  • Dzień 9 – sesja terenowa „Strefy litoralne w Arktyce na przykładzie zatoki Mimer”; transport uczestników do Longyearbyen
  • Dzień 10/11 – podsumowanie konferencji i dyskusja w Longyearbyen, transport uczestników z Longyearbyen przez Oslo do Warszawy

Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji: 13 490 zł (termin 1) i 12 990 zł (termin 2) – zakwaterowanie w budynkach Stacji lub 12 990 zł (termin 1) i 12 490 zł (zakwaterowanie w namiotach na terenie Stacji)

Zgłoszenia do 24 marca 2023 r., pierwsza wpłata (7 000 zł) do 14 kwietnia 2023 r.

Organizatorzy: dr Justyna Weltrowska, prof. Grzegorz Rachlewicz, mgr Krzysztof Rymer Szczegółowe informacje i zapisy: Justyna Weltrowska – justwelt@amu.edu.pl , tel. 603308700

Szczegółowe informacje

Karta zgłoszeń

Udostępnij wpis: