Bezpłatne konsultacje psychologiczne - 26.05.2022 r.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne - 26.05.2022 r.

Konsultacje psychologiczne są realizowane w ramach projektu „WSEiZ w Warszawie – Uczelnia dostępna”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Stany depresyjne, niska samoocena, paraliżujący stres – problemy, które wiele osób pozbawiają radości życia i możliwości normalnego funkcjonowania. Z tego względu władze WSEiZ podjęły decyzję o zapewnieniu bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla studentów. Kierowane są one do osób z niepełnosprawnościami. Jeśli jednak są dostępne miejsca, to skorzystać ze spotkań mogą także pozostali studenci. W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się one w ostatnie czwartki każdego miesiąca (do czerwca włącznie).

Kontaktować się z psychologiem można w sprawie każdego problemu natury psychologicznej – stany depresyjne, niska samoocena, problemy ze stresem, problemy w relacjach z bliskimi osobami, trudności z integracją w grupie itp.

Psychologiem, z którym współpracujemy jest Pani mgr Edyta Leszczyńska – psycholog i psychoterapeuta, bardzo ceniona przez pacjentów.

Terminy najbliższych dyżurów:

  • 26 maja, godz. 15:00-18:00
  • 30 czerwca, godz. 15:00-18:00

Chcąc zapewnić komfort naszym studentom polegający na pewności, że skorzystają ze spotkania i nie będą musieli np. czekać w kolejce, prowadzimy na każdy termin zapisy.
Jeśli ktoś chce więc skorzystać z takiej pomocy, prosimy o krótką wiadomość na adres ewa.wisniewska@wseiz.pl. Każdy otrzyma informację zwrotną, czy dana godzina jest dostępna oraz informacje nt. miejsca. W razie wielu chętnych na dany dzień o tym, kto skorzysta z konsultacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo zapisu mają osoby z niepełnosprawnościami, ale zapraszamy wszystkich studentów.

Przed dokonaniem zapisu oraz skorzystaniem z konsultacji, prosimy o zapoznanie się z zasadami spotkań:

Pani mgr Edyta Leszczyńska – Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Katedra Psychologii Pracy i Stresu). Ukończyła specjalistyczne szkolenie dla terapeutów z zakresu Technik Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Swoje kompetencje poszerzała podczas zajęć w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Zakładzie Psychologii i Fizjologii Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz prowadząc prywatną praktykę. Odbyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i opiniowania psychologicznego. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Swoje doświadczenie zdobywała ponadto zagranicą, w Niemczech. Aktualnie związana z Fundacją ALEKLASA, która wspiera rozwój i edukację dzieci z Zespołem Aspergera; prowadzi warsztaty, szkolenia i prelekcje.

 

 

Udostępnij wpis: