BADANA NT. EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W KONSULTACJI Z WSEIZ

BADANA NT. EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W KONSULTACJI Z WSEIZ

Firma Eltrix Wielgus Baraniak Sp. J. w konsultacji z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz przy współpracy z jednym z członków Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej jakim jest Sunovia Energy Technologies Europe Sp. z o.o. przeprowadziły badania i opracowały publikację pt. „Projekt badawczo-rozwojowy w zakresie badania efektywności energetycznej na terenie wybranych lokalizacji województwa mazowieckiego”. W opracowaniu na przykładzie kilku obiektów, przedstawiony został szereg innowacyjnych zastosowań, które mogą się przyczynić do poprawy efektywności energetycznej kraju.Badania i publikacja były finansowane ze środków pozyskanych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną z Programu Innowacyjna Gospodarka UE.

Udostępnij wpis: